Кратък фирмен профил

Софтакси 48 АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Константин Стоилов 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121852573
Капитал (лв.): 190 000
 
 
 

Отрасъл: Таксиметров пътнически транспорт
Общи събрания: Последно - 18.09.2020 
Предмет на дейност: Спедиторски и превозни сделки с леки и товарни автомобили, автобуси и микробуси; предоставяне на автомобили под наем; сервизни услуги; търговия с резервни части, гориво- смазочни материали и автомобили в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; изпитвания на пътни превозни средства; годност на различните видове опаковки и цистерни, съгласно действащите нормативни, включително и такива за превоз на опасни товари по аdr и сертификация, както и други дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
23.04.2010: Софтакси-48 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
26.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.06.2009: Софтакси-48 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.04.2009: Софтакси-48 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
08.04.2008: Съветът на директорите на "Софтакси 48" - АД, София, на...
14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.08.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.07.2006: Съветът на директорите на "Софтакси 48" - АД, София, на...
05.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 292 пъти
[2016: 435, 2015: 58, 2014: 51, 2013: 102, 2012: 189, 2011: 154, ... ]