Кратък фирмен профил

Пивоимпекс АД - Ямбол [Несъстоятелност]


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Обходен път Запад 33
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831902273
Капитал (лв.): 5 535 035
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.03.2018 
Предмет на дейност: производство на малц и малцови продукти, производство на пиво и продукти от него, производство на xмел и xмелов гранулат, външнотърговска дейност и представителство в страната и чужбина, научноизследователска, консултантска, снабдителска, транспортна дейност в страната и чужбина, сервизна, изграждане и експлоатация на обекти и заведения за вътрешен и международен туризъм, отдаване под наем на недвижими имоти, рекламна, лизингова и посредническа дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
10.09.2013: Недовършен завод за малц в Ямбол излиза на търг Недовършен...
23.08.2013: Заводът за малц край Ямбол си търси нов собственик Заводът за...
23.08.2013: Продават завод за малц край Ямбол Заводът за производство на...
22.08.2013: Заводът за производство на малц на „Пивоимпекс“ е обявен за...
16.11.2010: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
16.11.2010: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.03.2009: Представители на един от лидерите на пазара за производство на...
23.06.2008: "Пивоимпекс" АД, Ямбол, свиква общо събрание на акционерите си...
13.06.2008: Съветът на директорите на "Пивоимпекс" - АД, Ямбол, на основание...
21.03.2008: С решение на правителството са утвърдени промени в погасителния...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 413 пъти
[2016: 565, 2015: 139, 2014: 114, 2013: 228, 2012: 550, 2011: 259, ... ]