Кратък фирмен профил

Булгарлизинг АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1202
бул. Княгиня Мария-Луиза 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831472680
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Финансов лизинг
Общи събрания: Последно - 06.08.2020 
Предмет на дейност: Участие под каквато и да е форма в други дружества и/или тяхното управление, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации и патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, освен основния предмет на дейност дружеството самостоятелно или чрез търговски дружества, в които участва, осъществява всички видове и форми на лизинга, приложими вътре и извън страната - отдаване, наемане, покупка и продажба на машини и съоръжения, технологични линии, транспортни средства, сгради и други инвестиционни обекти, движими и недвижими имущества, резервни части, инструменти и екипировка, суровини и материали и обекти, необходими за производство в т.нар. бързи доставки и ускорени инвестиции, програмни продукти, ноу-хау, лицензии, необходими за дружеството или за използване в контролираните от него дружества, производствена, инженерингова, ремонтна, сервизна, иновационна, маркетингова, факторингова, форфейтингова, представителска и други дейности и услуги на организации, дружества, фирми и граждани, организира ефективно използване на свободни мощности, по-ефективно използване на наши и чужди висококвалифицирани ресурси, в т.ч. учащи и пенсионери, лизингова дейност от трети в трети страни, вътрешно- и външнотърговска дейност, финансова, кредитна и застрахователна дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 29   стр.    
28.12.2010: Продължаваме рубриката “20 г. по-късно” с приватизациите на...
17.06.2010: Булгарлизинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
09.04.2010: Банков октопод скрит в секретния доклад „Добрев” След...
17.11.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.04.2009: Булгарлизинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Булгарлизинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
17.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.03.2008: Плевенският окръжен съд разгледа на първо заседание иска на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 047 пъти
[2016: 427, 2015: 68, 2014: 69, 2013: 138, 2012: 291, 2011: 186, ... ]