Кратък фирмен профил

Скантрейд АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Петко Каравелов 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121864650
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 12.09.2018 
Предмет на дейност: Производство и разпространение на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска, рекламна, информационна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

08.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.09.2005: Съветът на директорите на "Скантрейд" - АД, София, на основание...
23.09.2003: ИнтерСофт Про завърши внедряването на своята “Такси...
24.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
24.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
04.06.2002: Съветът на директорите на "Скантрейд" - АД, София, на основание...
09.06.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
25.05.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 722 пъти
[2016: 346, 2015: 55, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 154, 2011: 55, ... ]