Кратък фирмен профил

БКС-Средец АД - София


Контакти

София, 1000
пл. Славейков 7Б, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000660017
Капитал (лв.): 1 290 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, благоустройствени и комунални фондове, стопанисване и експлоатация на държавния жилищен и нежилищен фонд, изграждане на благоустройствени и комунални обекти от обществено значение, строителни и ремонтно-строителни услуги на предприятия, детски заведения, училища, граждани и др., поддържане на санитарно-хигиенното състояние на територията на район "Средец" - снегопочистване, миене, метене на улици, площади, подлези и обществени тоалетни, поддържане на зелените площи, поддържане и почистване на некоригирани речни корита и др., производство на строителни изделия, отдаване под наем на недвижими имоти, включени в уставния капитал на дружеството.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
22.06.2014: Комисията по досиетата подхвана участниците в приватизацията и...
06.08.2010: БКС-Средец АД - София свиква Годишно общо събрание на...
04.05.2010: РЕШЕНИЕ № 1155 от 16 април 2010 г. На основание чл. 3, ал. 2,...
05.01.2010: РЕШЕНИЕ № 1021 от 11 декември 2009 г. На основание чл. 3, ал. 2,...
22.12.2009: РЕШЕНИЕ № 717 от 19 ноември 2009 г. На основание чл. 1, ал. 2,...
18.01.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 670 пъти
[2016: 233, 2015: 44, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 118, 2011: 60, ... ]