Кратък фирмен профил

БКС Запад АД - София


Контакти

София, 1309
ул. Иван Хаджиенев 33, район Илинден
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121723492
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Общи събрания: Последно - 28.09.2020 
Предмет на дейност: Поддържане, ремонт и реконструкция на сгради, благоустройствени и комунални фондове, изграждане и стопанисване на благоустройствени и комунални обекти с общинско значение, строителство и строително-ремонтни услуги, експлоатация, поддържане и ремонт на меxанизация и автотранспорт, озеленяване и поддържане на зелени системи, помощни дейности и др., както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.07.2010: БКС-Запад АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
07.07.2009: БКС-Запад АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
17.02.2007: БСФС съществува и до днес като неправителствена организация под...
01.07.2005: Съветът на директорите на "БКС - Запад" - АД, София, на...
12.03.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
06.02.2004: 22 фирми са спечелили търговете за ремонт на улиците без градски...
06.01.2004: Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30...
02.10.2003: Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП) обяви...
19.08.2003: РЕШЕНИЕ № 3130 от 22 юли 2003 г. На основание чл. 3, ал. 2, чл....
23.05.2003: РЕШЕНИЕ № 2879 от 15 април 2003 г. На основание чл. 3, ал. 2,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 118 пъти
[2016: 550, 2015: 45, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 178, 2011: 70, ... ]