Кратък фирмен профил

Аидалес АД - Хасково [Ликвидация]


Контакти

Хасково, 6300
бул. Раковски 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126169325
Капитал (лв.): 390 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на скални материали на блокове за строителството
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2019 
Предмет на дейност: Дърводобив, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговия, вкл. търговия с резервни части, преработка на дървесина и метали, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство, внос, износ и реекспорт, строителство, строителни ремонти, туризъм - ловен и друг, хотелиерство, ловностопанска дейност, добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения (без материален добив) и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
03.07.2014: 35-годишна концесия за добив на скалнооблицовъчни материали от...
25.03.2011: Съветът на директорите на ”Аидалес“ – АД, Хасково, на основание...
08.06.2009: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
30.11.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28...
28.02.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28...
14.09.2007: Съветът на директорите на "Аидалес" - АД, Хасково, на основание...
30.08.2006: Фирмата е включена в обявения от НАП списък към 30 август 2006...
11.10.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.10.2004: Съветът на директорите на "Аидалес" - АД, Хасково, на основание...
16.01.2004: Регионална дирекция - Пловдив, на Агенцията за държавни вземания...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 239 пъти
[2016: 510, 2015: 123, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 223, 2011: 91, ... ]