Кратък фирмен профил

Минстрой-РМД АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1700
бул. Драган Цанков 172
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130025238
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 27.06.2019  Предстоящо - 23.09.2020 
Предмет на дейност: Промишлено и гражданско строителство, минно строителство и руднични комплекси, изграждане на подземни и надземни комуникации и инженерни инфраструктури, магистрални тръбопроводи, продуктопроводи и резервоарни вместимости, хидротехническо и енергийно строителство, строителство на комуникационни тунели, резервоарни паркове, реконструкции и ремонти, производство на строителни материали и метални конструкции, маркетингова и инженерингова дейност, собствена търговска дейност в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.05.2019: Минстрой-РМД АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.10.2014: Минстрой-РМД АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
28.06.2011: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
28.06.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154,...
28.09.2007: Съветът на директорите на "Минстрой РМД" - АД, София, на...
03.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.10.2005: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.08.2005: Съветът на директорите на "Минстрой РМД" - АД, София, на...
15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 570 пъти
[2016: 230, 2015: 31, 2014: 31, 2013: 63, 2012: 136, 2011: 25, ... ]