Кратък фирмен профил

Стемо ООД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Николаевска 48
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 817080126
Капитал (лв.): 22 510
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Проучвателна, изследователска, консултантска, конструкторска, проектантска, преводаческа, технологична, внедрителска, производствена, транспортна, маркетингова, посредническа (след съответно разрешение), инженерингова, програмна, ремонтна, монтажна, сервизна, търговска, рекламна (без книгопечат), инвестиционна, всякакви други дейности, незабранени със закон, в областта на машиностроенето, уредостроенето, химическата промишленост, енергетиката, електротехниката, електрониката, автоматиката, изчислителната техника, програмирането, дървообработването, металургията, рудодобива и минералните суровини, селското стопанство, бита, образованието, хранително-вкусовата промишленост, туризма, спорта и други области на стопанството, вътрешна и външна търговия, производство, преработка и продажба на разрешените със закон стоки, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
10.02.2023: НОИ ще дигитализира пенсионните производства Националният...
20.10.2022: А1 с по-бърз растеж на приходите за третото тримесечие на 2022...
11.08.2022: А1 окончателно придоби българската IT компания СТЕМО A1...
15.07.2022: А1 България отчита силно второ тримесечие на 2022 годината и...
15.06.2022: А1 иска разрешение от КЗК за сделката със “Стемо”А1 България е...
27.05.2022: Телеком А1 България придобива българска софтуерна компания...
14.02.2019: AmCham Bulgaria "Meet The New Members" Party AmCham България...
25.01.2019: СТЕМО е VMware Premier Solution Provider - най-високо ниво в...
27.11.2018: СТЕМО е партньор на GlobalTech Summit GlobalTech Summit е...
22.11.2018: СТЕМО, SAP България и А1 представиха нови съвместни програми на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 213 пъти
[2016: 929, 2015: 97, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 306, 2011: 156, ... ]