Кратък фирмен профил

Геосервизинженеринг АД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
ул. Сава Катрафилов 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115284917
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Сондиране и пробиване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.02.2021 
Предмет на дейност: Регионални геоложки изследвания, тьрсене и проучване на рудни и нерудни полезни изкопаеми, пресни подземни и термоминерални води в страната и чужбина, проектантски геоложки услуги, инженерногеоложки и екологични изследвания на почвата и водите, прекарване и оборудване на сондажни кладенци, добив на благородни метали и скалнооблицовьчни материали, добив и реализация на трапезни минерални води, сервизни ремонти, транспортни и строителни услуги на фирми и граждани, отдаване на недвижими имоти под наем и всякаква стопанска дейност, която не е забранена сьс закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
26.03.2010: Геосервизинженеринг АД - Асеновград свиква Годишно общо събрание...
17.08.2009: Геосервизинженеринг АД - Асеновград свиква Годишно общо събрание...
14.07.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.03.2009: Геосервизинженеринг АД - Асеновград свиква Годишно общо събрание...
25.04.2008: Съветът на директорите на "Геосервизинженеринг" - АД,...
20.11.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.06.2007: Съветът на директорите на "Геосервизинженеринг" - АД,...
20.02.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.12.2006: Съветът на директорите на "Геосервизинженеринг" - АД,...
23.08.2006: Кърджалийската фирма за производство на нерудни изкопаеми “Ес...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 648 пъти
[2016: 573, 2015: 61, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 273, 2011: 194, ... ]