Кратък фирмен профил

Техноимпортекспорт АД - София


Контакти

София, 1040
ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831121837
Капитал (лв.): 137 004
 
 
 

Отрасъл: Подготовка за продажба на недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.09.2012 
Предмет на дейност: Износ и внос, сервиз, пласментно-снабдителска и инженерингова дейност в областта на металургичното, енергетическото, химическото, строителното и пътностроителното машиностроене, рудодобива, въгледобива, сондажно оборудване, оборудване на леката, керамичната, стъкларската и полиграфическата промишленост, строителството, реекспортни и специфични операции, ноу-хау, отдаване под наем на търговски и складови помещения, както и всякаква друга незабранена със закон дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
30.08.2019: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA) В БФБ АД е постъпил доклад...
30.07.2019: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA) На основание чл. 39, ал. 3,...
23.05.2019: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA) В БФБ АД е постъпил доклад...
22.02.2019: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA) В БФБ АД е постъпил доклад...
06.02.2019: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA) Във връзка с настъпване на...
22.11.2018: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA) В БФБ АД е постъпил доклад...
30.10.2018: Камарата на строителите в България (КСБ) връчи отличията на...
22.08.2018: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA) В БФБ АД е постъпил доклад...
07.08.2018: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA) Във връзка с настъпване на...
07.08.2018: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 085 пъти
[2016: 476, 2015: 50, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 233, 2011: 62, ... ]