Кратък фирмен профил

Химкомплект Инженеринг АД - София


Контакти

София, 1309
бул. Александър Стамболийски 205
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000632345
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2020 
Предмет на дейност: Маркетинг, инженеринг, ръководство, управление и надзор в проектирането, строителството и монтажа, търговия със стоки, машини и материали, представителство и дистрибуторство на български и чуждестранни фирми, управление на недвижими имоти, консултантски, лизингови и други услуги в страната и в чужбина, дейности по кадастъра - създаване на кадастър и извършване на геодезически измервания (след придобиване на правоспособност).
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
04.10.2019: Правят две компресорни станции на “Балкански...
12.06.2015: Aвстрийската ОМV може да пренася румънски газ през...
10.01.2014: Трима кандидати за проектиране на българската част на газовата...
10.12.2012: Част от "Южен поток" е резервиран за български строителни...
24.11.2010: Химкомплект-инженеринг АД - София свиква Извънредно общо...
29.10.2010: Химкомплект-инженеринг АД - София свиква Извънредно общо...
15.04.2010: Химкомплект-инженеринг АД - София свиква Годишно общо събрание...
16.04.2009: Химкомплект-инженеринг АД - София свиква Годишно общо събрание...
31.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.01.2009: Химкомплект-инженеринг АД - София свиква Извънредно общо...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 276 пъти
[2016: 535, 2015: 110, 2014: 73, 2013: 146, 2012: 326, 2011: 293, ... ]