Кратък фирмен профил

Ай Джи Ем АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Иван Денкоглу 38
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831613030
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Залагания и хазарт
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.02.2021 
Предмет на дейност: Мениджмънт и маркетинг, комисионерство, посредничество и представителство, организиране на игри с игрални автомати и игри на игрални маси, обучение и професионална квалификация и преквалификация, консултации в областта на финансите и данъците, рекламна и издателска дейност, външноикономическа дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
18.06.2009: Ай Джи Ем АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
18.06.2009: Ай Джи Ем АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
01.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.10.2007: Съветът на директорите на "Ай Джи Ем" - АД, София, на основание...
07.08.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.08.2006: Съветът на директорите на "Ай Джи Ем" - АД, София, на основание...
25.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 855 пъти
[2016: 759, 2015: 48, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 249, 2011: 186, ... ]