Кратък фирмен профил

Марин и Марин ООД - Пазарджик


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Христо Касапвелев 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112128399
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Предмет на дейност: Производство и търговия с всякакви стоки, незабранени със закон, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен транспорт, складови сделки, хотелиерски, туристически и други услуги и сделки по смисъла на чл. 1 ТЗ, незабранени със закон
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
08.01.2008: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.06.2006: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.12.2003: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.12.2003: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
03.10.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
20.09.2002: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.09.2002: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.06.2002: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60...
10.12.1999: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.10.1999: Министерството на здравеопазването на основание § 11, ал. 2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 946 пъти
[2016: 214, 2015: 31, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 189, 2011: 119, ... ]