Кратък фирмен профил

Метизи АД - Роман


Контакти

Роман, 3130
Индустриална зона, п.к. 52
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 816089236
Капитал (лв.): 7 502 055
 
 
 

Отрасъл: Производство на изделия от тел
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.09.2020 
Предмет на дейност: Производство на стоманени телове, въжета и изделия от тях на проводници, вътрешно- и външнотърговска, складова, спедиционна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
05.08.2020: Метизи АД-Роман (5MZ) В БФБ АД са постъпили материали за...
12.08.2019: Метизи АД-Роман (5MZ) На проведено извънредно ОСА от 08.08.2019...
02.07.2019: Метизи АД-Роман (5MZ) Дружеството публикува протокол от...
01.07.2019: Метизи АД-Роман (5MZ) В БФБ АД са постъпили материали за...
25.06.2019: Метизи АД-Роман (5MZ) На проведено редовно ОСА от 19.06.2019 г....
21.06.2019: Метизи АД-Роман (5MZ) На проведено редовно ОСА от 19.06.2019 г....
24.04.2019: Метизи АД-Роман (5MZ) В БФБ АД са постъпили материали за...
11.07.2018: Метизи АД-Роман (5MZ) На проведено редовно ОСА от 29.06.2018 г....
17.05.2018: Метизи АД-Роман (5MZ) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
04.04.2018: Метизи АД-Роман (5MZ) На проведено извънредно ОСА от 26.03.2018...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 918 пъти
[2016: 1 063, 2015: 305, 2014: 183, 2013: 366, 2012: 841, 2011: 545, ... ]