Кратък фирмен профил

Медицински център Здраве АД - Пазарджик


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Константин Величков 50
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130072273
Капитал (лв.): 550 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Общи събрания: Последно - 17.09.2021 
Предмет на дейност: Участие в приватизационна сделка за закупуване на амбулаторно поликлинично здравно заведение - Пазарджик, съобразно ЗЛЗ и ЗППДОбП, извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации и профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под контрол и отговорност на лекари или стоматолози, предписване на обема, вида домашни грижи и помощ за болни, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване експертиза на временна нетрудоспособност, извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдаване, контролиране и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с лечебната дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, както и всички други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
24.06.2009: Медицински център Здраве АД - Пазарджик свиква Годишно общо...
02.06.2008: Медицински център Здраве АД - Пазарджик свиква Годишно общо...
17.03.2008: Медицински център Здраве АД - Пазарджик свиква Годишно общо...
29.02.2008: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
29.02.2008: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.04.2007: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.11.2006: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.10.2006: Управителният съвет на "Медицински център Здраве" - АД,...
07.07.2006: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.06.2006: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 363 пъти
[2016: 429, 2015: 54, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 109, 2011: 168, ... ]