Кратък фирмен профил

Индустриалснаб-99 АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Нарцис 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128058786
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 15.08.2020 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "Терснаб" - ЕООД, Ямбол, по реда на ЗППДОбП; търговия в страната и в чужбина с материални ресурси и средства за производство, производствена и пласментно-снабдителна дейност, услуги, вкл. транспортни
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
01.04.2010: Индустриалснаб-99 АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на...
11.06.2009: Индустриалснаб-99 АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на...
11.06.2009: Индустриалснаб-99 АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на...
27.02.2008: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.01.2008: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.10.2004: Агенцията за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че...
27.06.2003: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
31.01.2003: Агенцията за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че...
09.08.2002: Съветът на директорите на "Индустриалснаб 99" - АД, Ямбол, на...
08.03.2002: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 178 пъти
[2016: 358, 2015: 51, 2014: 38, 2013: 77, 2012: 131, 2011: 146, ... ]