Кратък фирмен профил

Дружба АД - Разград


Контакти

Разград, 7200
ул. Тутракан 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 826009402
Капитал (лв.): 204 895
 
 
 

Отрасъл: Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2020 
Предмет на дейност: Производство на бутала, бутални болтове, бутални пръстени и алуминиеви отливки,; възстановяване, ремонт и търговия с резервни части за леки и товарни автомобили, трактори, кари, строителни и пътни машини; внос и износ на машини и съоръжения, метали и материали, необходими за предмета на дейност; реекспорт; бартерни; компенсационни и други външно-търговски операции, разрешени от закона; сдружаване и дялово участие с фирми от страната и чужбина, инвестиции в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
31.07.2020: Дружба АД-Разград (4DU) Дружба АД-Разград представи тримесечен...
03.07.2020: Дружба АД-Разград (4DU) На проведено редовно ОСА от 30.06.2020...
23.06.2020: Дружба АД-Разград (4DU) Дружба АД-Разград представи копие от...
23.06.2020: Дружба АД-Разград (4DU) В БФБ АД са постъпили актуализирана...
26.05.2020: Дружба АД-Разград (4DU) В БФБ АД са постъпили материали за...
26.05.2020: Дружба АД-Разград (4DU) Дружба АД-Разград представи копие от...
05.05.2020: Дружба АД-Разград (4DU) Дружба АД-Разград публикува Годишен...
04.05.2020: Дружба АД-Разград (4DU) Дружба АД-Разград представи тримесечен...
31.03.2020: Дружба АД-Разград (4DU) Дружба АД публикува уведомление за...
12.03.2020: Дружба АД-Разград (4DU) Уведомление по чл.148 от ЗППЦК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 999 пъти
[2016: 939, 2015: 249, 2014: 182, 2013: 365, 2012: 846, 2011: 629, ... ]