Кратък фирмен профил

Дружба АД - Разград


Контакти

Разград, 7200
ул. Тутракан 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 826009402
Капитал (лв.): 204 895
 
 
 

Отрасъл: Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.05.2019 
Предмет на дейност: Производство на бутала, бутални болтове, бутални пръстени и алуминиеви отливки,; възстановяване, ремонт и търговия с резервни части за леки и товарни автомобили, трактори, кари, строителни и пътни машини; внос и износ на машини и съоръжения, метали и материали, необходими за предмета на дейност; реекспорт; бартерни; компенсационни и други външно-търговски операции, разрешени от закона; сдружаване и дялово участие с фирми от страната и чужбина, инвестиции в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
30.07.2019: Дружба АД-Разград (4DU) Дружба АД-Разград представи тримесечен...
28.05.2019: Дружба АД-Разград (4DU) Уведомление за вписани в Търговския...
17.05.2019: Дружба АД-Разград (4DU) На проведено редовно ОСА от 15.05.2019...
08.05.2019: Дружба АД-Разград (4DU) Дружба АД-Разград представия...
08.05.2019: Дружба АД-Разград (4DU) Дружба АД-Разград представи копие от...
02.05.2019: Дружба АД-Разград (4DU) Дружба АД-Разград представи тримесечен...
02.05.2019: Дружба АД-Разград (4DU) Уведомление чл.27, ал.3 от Наредба №2...
24.04.2019: Дружба АД-Разград (4DU) На проведено заседание на Съвета на...
15.04.2019: Дружба АД-Разград (4DU) Дружба АД-Разград представи...
09.04.2019: Дружба АД-Разград (4DU) В БФБ АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 825 пъти
[2016: 765, 2015: 249, 2014: 182, 2013: 365, 2012: 846, 2011: 629, ... ]