Кратък фирмен профил

КПЗ 99 АД - Царева ливада


Контакти

Царева ливада, 5380
община Дряново
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107063303
Капитал (лв.): 76 000
 
 
 

Отрасъл: Коване, пресоване, щамповане и валцоване на метал; прахова металургия
Общи събрания: Последно - 26.05.2020 
Предмет на дейност: Участие в приватизационна сделка по ЗППДОбП - закупуване на акции от "Върбаново - КПЗ" - ЕАД, със седалище с. Царева ливада;вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности в съответствие с Търговския закон и нормативната уредба в страната.
 

11.03.2009: КПЗ-99 АД - Царева ливада свиква Годишно общо събрание на...
11.03.2009: КПЗ-99 АД - Царева ливада свиква Годишно общо събрание на...
28.08.2007: Съветът на директорите на "КПЗ - 99" - АД, с. Царева ливада,...
23.04.2002: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
12.06.2001: Съветът на директорите на "КПЗ 99" - АД, с. Царева ливада, на...
17.12.1999: Агенцията за приватизация на основание § 11 ЗППДОбП обявява...
10.11.1999: Ангенцията за приватизация е сключила договор за продажба на 76%...
26.10.1999: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.10.1999: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 715 пъти
[2016: 722, 2015: 122, 2014: 75, 2013: 150, 2012: 295, 2011: 121, ... ]