Кратък фирмен профил

Агра 99 АД - Савино


Контакти

Савино, 8643
ул. Дойчо Колев 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128501018
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Общи събрания: Последно - 08.06.2020 
Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопанска и животинска продукция, механизирани и всякакви селскостопански услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната или в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон; "производство, заготовка и търговия на семена и посадъчен материал.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
02.07.2010: Агра 99 АД - Савино свиква Извънредно общо събрание на...
27.10.2009: Агра 99 АД - Савино свиква Годишно общо събрание на акционерите...
10.04.2009: Съветът на директорите на “Агра - 99” - АД, с. Савино, на...
09.05.2008: Съветът на директорите на "Агра - 99" - АД, с. Савино, на...
14.11.2007: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.03.2006: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
02.03.2006: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.11.2005: Съветът на директорите на "Агра - 99" - АД, с. Савино, на...
08.06.2004: Съветът на директорите на "Агра - 99" - АД, с. Савино, на...
09.04.2004: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 916 пъти
[2016: 433, 2015: 68, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 155, 2011: 53, ... ]