Кратък фирмен профил

Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Пирин 1
тел.: 046/661464,661456,661462,
факс: 046/661456
e-mail: info@hes-co.com
WEB-site: http://www.hes-co.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 838168266
ИН по ДДС: BG838168266
Фирмено дело: 1173/91
Брой служители: 567 (2023)
Финансов резултат (хил. лв.): 9 589 (2022)
Общо приходи (хил. лв.): 100 054 (2022)
ДМА (хил. лв.): 64 507 (2022)
Капитал (лв.): 18 193 752
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.05.2023 
Предмет на дейност: Маркетингова, пласментна, изследователска, развойна, производствена, инженерингова и външно-търговска дейност в областта на хидравличните изделия и системи; общо машиностроене; стоки и услуги за населението.
 


Новини

  стр. 1 / 54   стр.    
22.04.2024: Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол (HES) Хидравлични...
29.03.2024: “Хидравлични елементи и системи” ще разпредели по-малък дивидент...
29.03.2024: Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол (HES) Хидравлични...
28.03.2024: Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол (HES) Хидравлични...
22.03.2024: Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол (HES) Хидравлични...
20.03.2024: "Стара планина холд" планира да запази размера на...
19.03.2024: Ръководството на „Стара планина холд“ АД предлага групата и още...
08.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
23.02.2024: Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол (HES) Хидравлични...
29.01.2024: Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол (HES) Хидравлични...
 
Фирменият профил е посетен 8 860 пъти
[2024: 515, ... ]