Кратък фирмен профил

Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Пирин 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 838168266
Капитал (лв.): 18 193 752
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.06.2018  Предстоящо - 20.12.2018 
Предмет на дейност: Маркетингова, пласментна, изследователска, развойна, производствена, инженерингова и външно-търговска дейност в областта на хидравличните изделия и системи; общо машиностроене; стоки и услуги за населението.
 


Новини

  стр. 1 / 34   стр.    
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
21.11.2018: "Хидравлични елементи и системи" АД с 10% ръст на печалбата за...
29.10.2018: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) В БФБ АД са...
25.10.2018: Консолидираните продажби на „Стара планина холд“ АД за...
21.09.2018: "Хидравлични елементи и системи" чака ръст от 11% на продажбите...
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
12.09.2018: III. Преразглеждане на базата на BG REIT Не се извършва...
26.07.2018: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) В БФБ-София АД е...
19.06.2018: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) На проведено на...
05.06.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 464 пъти
[2016: 954, 2015: 348, 2014: 198, 2013: 397, 2012: 912, 2011: 738, ... ]