Кратък фирмен профил

Българска външнотърговска компания АД - София


Контакти

София, 1504
ул. Велико Търново 28, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121682701
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 07.07.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически и рекламни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, външноикономическа дейност, всякакви други търговски сделки, неограничени или незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.04.2009: Българска външнотърговска компания АД - София свиква Годишно...
17.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.03.2008: Българска външнотърговска компания АД - София свиква Годишно...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
03.04.2007: Съветът на директорите на "Българска външнотърговска компания" -...
07.04.2006: Съветът на директорите на "Българска външнотърговска компания" -...
18.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
11.10.2005: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 451 пъти
[2016: 405, 2015: 88, 2014: 106, 2013: 212, 2012: 354, 2011: 118, ... ]