Кратък фирмен профил

Випом АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ул. Цар Иван Асен II 9
тел.: 094/609025,609020,609 021, 02/971 56 71
факс: 094/609021
e-mail: vipom@vipom.com
WEB-site: http://www.vipom.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 815123244
ИН по ДДС: BG815123244
Фирмено дело: 228/97
Брой служители: 144 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -95 (2018)
Оборот (хил. лв.): 2 867 (2018)
ДМА (хил. лв.): 3 502 (2018)
Капитал (лв.): 299 120
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.03.2019  Предстоящо - 28.06.2019 
Продукти и услуги:
Производство на помпи, помпени агрегати, миниВЕЦ, резервни части, сервиз
Предмет на дейност: Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство.
 


Регулирана информация

 

29.05.2019 14:44 Випом АД - Видин : 4VIФинансови отчети 
На 28.05.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен консолидиран финансов отчет за 2018 год. на Випом АД за първо тримесечие на 2019 година
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2019 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.03.2019 на консолидирана основа
 Финансов отчет към 31.03.2019 на консолидирана основа
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.03.2019 г.
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
28.05.2019: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
27.05.2019: Випом АД - Видин свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
18.03.2019: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 15.03.2019...
13.02.2019: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
05.02.2019: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 04.02.2019...
10.01.2019: "ТК-Холд" АД превзема управлението на "Випом" АД "ТК-Холд" АД...
03.01.2019: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
20.08.2018: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 17.08.2018...
18.07.2018: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
02.07.2018: Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 29.06.2018 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 16 587 пъти
[2016: 4 305, 2015: 394, 2014: 219, 2013: 439, 2012: 991, 2011: 1 929, ... ]