Кратък фирмен профил

Вагоно-ремонтен завод - Левски АД - Враца [Несъстоятелност]


Контакти

Враца, 3000
ж.к. "Хранително-вкусова зона", Завод "Мебел"
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114504723
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на локомотиви, мотриси и вагони
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.03.2019 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на Вагоноремонтния завод - гр. Левски, и всички други сделки, свързани с целта на дружеството, ремонт на пътнически и товарни вагони, производство и ремонт на възли и агрегати за подвижния жп състав, железния път и съоръженията към него, производство на нови вагони и машини, ремонт на автомобили, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност във всички разрешени със закон форми и с всички видове стоки, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, проектиране, производство, монтаж и сервиз на промишлени изделия, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
05.08.2010: Вагоноремонтен завод Левски АД - София свиква Годишно общо...
27.10.2009: Съветът на директорите на ”Вагоноремонтен завод Левски“ – АД,...
26.10.2009: Вагоноремонтен завод-Левски АД - София свиква Годишно общо...
30.09.2009: Вагоноремонтен завод-Левски АД - София свиква Годишно общо...
30.09.2009: Вагоноремонтен завод-Левски АД - София свиква Извънредно общо...
20.02.2008: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
07.12.2007: Съветът на директорите на "Вагоноремонтен завод - Левски" - АД,...
27.10.2006: Съветът на директорите на "Вагоно-ремонтен завод - Левски" - АД,...
21.07.2006: Плевенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 4 ГПК във...
19.07.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 673 пъти
[2016: 599, 2015: 86, 2014: 70, 2013: 141, 2012: 307, 2011: 146, ... ]