Кратък фирмен профил

Формопласт АД - Кърджали


Контакти

Кърджали, 6600
Промишлена зона Юг ПК 86
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000220548
Капитал (лв.): 3 798 905
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от пластмаси
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 21.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на машиностроителна продукция; инструментална екипировка за производство на пластмаси, каучук и метали; производство на пластмасови изделия; инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 39   стр.    
31.07.2020: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Уведомление по чл. 19, пар. 3 от...
20.07.2020: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Формопласт АД-Кърджали публикува...
24.06.2020: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Уведомление за сделка съгласно...
18.06.2020: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Формопласт АД публикува...
11.06.2020: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
28.04.2020: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Уведомление за промяна в дялово...
03.04.2020: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Уведомление от Дружеството относно...
19.03.2020: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Уведомление по чл.148б от...
27.02.2020: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
11.02.2020: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Уведомление по Регламент 596/2014...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 085 пъти
[2016: 1 084, 2015: 312, 2014: 203, 2013: 406, 2012: 869, 2011: 634, ... ]