Кратък фирмен профил

ГБС-Инженеринг ЕАД - София


Контакти

София, 1619
район Витоша, ул. Дамяница 3 - 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130030064
Капитал (лв.): 612 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 02.10.2009 
Предмет на дейност: Инженерингова дейност в страната и в чужбина, свеждаща се до: производство, доставка и монтаж на оборудване на всякакви обекти, инженерно-консултантска дейност в страната и в чужбина, свеждаща се до: консулт-инженеринг за всички етапи по изграждане и функциониране на конкретен проект, консулт-инженеринг по организацията и по контрола на изграждането и управлението на конкретен проект, предварителни и окончателни проучвания за технико-икономическа целесъобразност за изграждане и функциониране на инженерингов проект, изработване на предложения за финансови решения за инженерингови проекти, подготовка и изработка на тръжни условия и книжа и оферти, анализ и оценки на тръжни оферти, организиране и провеждане на търгове, организация, управление, наблюдение и контрол върху изпълнението на проекти във всичките му фази и етапи, обучение на персонал на клиента за експлоатация на конкретни обекти, изграждане система на обслужване, пуск и въвеждане в експлоатация, иновация и маркетинг в страната и в чужбина, пълен инженеринг по изграждане, пуск и въвеждане в експлоатация на комплектни обекти, технически, икономически и интелектуален инженеринг в страната и в чужбина, други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
18.09.2020: ГБС, "Хидрострой" и "Щрабаг" в състезание за ремонта на стадион...
28.09.2012: Летищната кула се изгражда при тежки метеорологични...
30.10.2009: ГБС-Инженеринг ЕАД - София свиква Годишно общо събрание на...
30.10.2009: ГБС-Инженеринг ЕАД - София свиква Годишно общо събрание на...
06.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 355 пъти
[2016: 65, 2015: 50, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 197, 2011: 193, ... ]