Кратък фирмен профил

Златни АД - София


Контакти

София, 1401
ул. Кричим 1, ет. 2.
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130152844
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Туроператор
Общи събрания: Последно - 29.11.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски и информационни услуги, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, както и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
22.05.2018: Златни пясъци АД иска да изкупи имоти и на другия си голям...
12.11.2014: С-Травел АД е увеличило дела си в Златни пясъци АД с 9,2399% до...
17.08.2009: Златни АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
17.08.2009: Златни АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
16.06.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.07.2008: Меморандум за учредяване на дружество за участие в процедурата...
02.01.2008: “Златни пясъци” свиква общо събрание на акционерите на 8...
21.12.2007: Златни пясъци АД-Варна /ZLP/ свиква извънредно ОСА на 08.02.2008...
12.10.2007: Германската туристическа агенция "Томас Кук" e е прехвърлила...
14.08.2007: Съветът на директорите на "Златни" - АД, София, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 803 пъти
[2016: 637, 2015: 72, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 144, 2011: 188, ... ]