Кратък фирмен профил

Калиман РТ АД - София


Контакти

София, 1756
ж.к. Дианабад, ул. Лъчезар Станчев 5, офис сграда А, ет. 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121120513
Капитал (лв.): 11 099 937
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 08.07.2020 
Продукти и услуги:
продажба на: фармацевтични продукти, медицински консумативи и козметични продукти
Предмет на дейност: Вътрешнотърговска и външноиконмическа дейност в областта на промишлеността, селското стопанство и туризма, лицензионното и патентното право, трансфер на технологии, ноу-хау, маркетинг, консултинг, рекламна дейност (без кино и печат), специфични външноикономически операции, представителска, посредническа и агентска дейност, участие в смесени фирми в страната и в чужбина, издателска, преводаческа, транспортна и спедиторска, складова, производствена и сервизна дейност, създаване и поддържане на собствена магазинна мрежа, рекламна, импресарска и информационна дейност, къмпингова и ресторантьорска дейност, строителство, модернизация, реконструкция и експлоатация на търговски обекти, комплекси за спорт, отдих и туризъм, лечебни заведения и заведения с увеселителен характер от типа на цирк и вариете, оказионна и антикварна дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
27.11.2017: 13,5 млн. лв. е раздал на ден началникът на Военномедицинска...
30.08.2017: Печалбата на "Доверие обединен холдинг" спадна с над 70%...
03.06.2010: Калиман-РТ АД - София свиква Годишно общо събрание на...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
12.03.2009: Шуменската козметична компания "Лавена" (4L4) отписа вземане от...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.05.2008: В годишния отчет на Елфарма АД за 2007 г дружеството отчита...
20.05.2008: Съветът на директорите на "Калиман - РТ" - АД, София, на...
31.01.2008: Нетната печалба на Софарма Трейдинг за миналата година е скочила...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 824 пъти
[2016: 673, 2015: 75, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 185, 2011: 205, ... ]