Кратък фирмен профил

Евробул ЕООД - София


Контакти

София, 1680
бул. България 102, БЦ Белисимо, офис 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040957193
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на агенции, свързани с превоз на товари
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица, рекламна и маркетингова дейност, международен и вътрешен транспорт и спедиция със собствени и наети транспортни средства, претоварна, складова, транзитна и реекспортна дейност, превоз на товари в международно и вътрешно съобщение и свързаните с това дейности, комисионна и консигнационна дейност, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

03.12.2012: Нов спортен комплекс в Бургас строят с публично–частно...
25.01.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.01.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.03.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.12.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.10.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.11.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.11.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.04.1993: Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 456 пъти
[2016: 264, 2015: 13, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 18, ... ]