Кратък фирмен профил

ПФК Септември АД - София


Контакти

София, 1408
бул. Витоша 180, ет. 3, ап. 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130178305
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на физическата култура и спорта
Общи събрания: Последно - 24.02.2020 
Предмет на дейност: Създаване на професионални, аматьорски и детско-юношески отбори по футбол, подготовката на футболисти и администриране на участието им в републикански, зонални и областни първенства, трансфери на футболисти, спортни услуги за гражданите, рекламна дейност, телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, изграждане и стопанисване на спортни обекти и съоръжения, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
25.01.2010: ПФК Септември АД - София свиква Годишно общо събрание на...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.08.2007: Съветът на директорите на "ПФК Септември" - АД, София, на...
03.11.2006: Собственикът на компанията "Литекс комерс" Гриша Ганчев е купил...
16.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
31.05.2005: Съветът на директорите на "ПФК Септември" - АД, София, на...
01.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.07.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.07.2002: Христо Димитриу Амбукели - ликвидатор на сдружение "Футболен...
20.04.2001: Съветът на директорите на "ПФК Септември" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 059 пъти
[2016: 372, 2015: 49, 2014: 36, 2013: 72, 2012: 224, 2011: 82, ... ]