Кратък фирмен профил

Албена АД - Оброчище


Контакти

Оброчище, 9630
к.к. Албена, Административна сграда, офис 443
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834025872
Капитал (лв.): 4 273 126
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Туристически агент Туроператор Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.06.2022 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм. сключване на сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица, извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение, производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция, производство и реализация на хляб и хлебни изделия, изкупвателна и търговска дейност, профилактична дейност и рехабилитация.
 


Новини

  стр. 1 / 135   стр.    
05.07.2022: Албена АД-к.к. Албена (ALB) Във връзка с решение за...
27.06.2022: Албена АД-к.к. Албена (ALB) На проведено на 18.06.2022 г. ОСА...
21.06.2022: Албена АД-к.к. Албена (ALB) На проведено на 18.06.2022 г....
21.06.2022: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
20.06.2022: „Албена“ АД завършва финансовата 2021 г. с близо три млн. лева...
03.06.2022: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
31.05.2022: Албена АД-к.к. Албена (ALB) Албена АД-к.к. Албена представи...
17.05.2022: Албена АД-к.к. Албена (ALB) Албена АД-к.к. Албена (ALB) свиква...
17.05.2022: Албена АД-к.к. Албена (ALB) Албена АД-к.к. Албена представи...
17.05.2022: „Албена“ АД връща дивидентната традиция с 0,1 лв. на акция ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 234 пъти
[2016: 3 638, 2015: 399, 2014: 263, 2013: 526, 2012: 1 336, 2011: 830, ... ]