Кратък фирмен профил

Металхим холдинг АД - София


Контакти

София, 1330
бул. Никола Мушанов, бл. 31 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115008363
Капитал (лв.): 349 180
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 03.08.2021 
Предмет на дейност: Управление на акции, финансови и материални ресурси, маркетинг, трансфер на технологии и ноу-хау, промишлено коопериране, инженеринг и посредническа дейност, иновационна и ценова политика в дъщерните търговски дружества и цялото холдингово пространство, външно- и вътрешнотърговска дейност със специална и гражданска продукция, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които холдингът участва, услуги, реклами, техническа помощ и обучение, посредничество и агентство в полза на местни и чуждестранни лица и други дейности в страната и в чужбина, незабранени със закон
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
15.08.2016: На 80-годишна възраст почина инж. Илия Гунчев, човекът с огромен...
07.08.2014: Подадени проектни предложения - 152, одобрени - 52. Общ размер...
24.01.2011: Подсъдимите за източването на фалиралата Агробизнесбанк са...
09.04.2010: Банков октопод скрит в секретния доклад „Добрев” След...
23.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
30.04.2009: Металхим холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
03.04.2009: Съветът на директорите на “Металхим холдинг” - АД, София, на...
01.04.2008: Съветът на директорите на "Металхим холдинг" - АД, София, на...
27.04.2007: Съветът на директорите на "Металхим холдинг" - АД,София, на...
26.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 866 пъти
[2016: 726, 2015: 84, 2014: 63, 2013: 127, 2012: 229, 2011: 178, ... ]