Кратък фирмен профил

Гелак ООД - София


Контакти

София, 1407
ул. Люба Величкова 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121002176
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на хидротехнически съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 01.03.2010 
Предмет на дейност: Строителство и проектиране на административни и жилищни сгради, строителство и проектиране на в и к мрежи и съоражения, покупко - продажба на недвижими имоти и отдаването им под наем, производство, изкупуване, продажба и комисионна дейност в страната и чужбина на растителна и животинска продукция, спедиторска, складова дейност, търговска дейност, импорт, експорт и реекспорт, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

22.05.2017: "Джи Пи груп" подписа договор за ремонта на площада пред...
25.05.2016: "Водстрой 98" и "Галчев" спечелиха поръчка на "Софийска вода" за...
04.08.2010: Гелак ООД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
27.03.2007: "Софийска вода" АД планира да построи когенератор в...
28.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.03.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.12.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.09.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 256 пъти
[2016: 766, 2015: 21, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 122, 2011: 62, ... ]