Кратък фирмен профил

ЧЕЗ Разпределение България АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк Бизнес Център
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130277958
Капитал (лв.): 1 928 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2017 
Предмет на дейност: Експлоатация на електроразделителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел доставка на потребителите, присъединени към тази мрежа, на територията на която извършва своята дейност, при наличието и поддържането на валидна лицензия за извършване на разпределителна дейност по определената територия, на територията, обхваната от разпределителната мрежа, дружеството осигурява: доставка и продажба на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към разпределителната мрежа, управление на разпределителната мрежа, поддържането на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, развитието на разпределителната мрежа в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия, други услуги за потребителите, дружеството не може да извършва друга дейност, освен тази, предмет на лицензиране по Закона за енергетиката и енергийната ефективност.
 


Новини

  стр. 1 / 68   стр.    
17.07.2017: ЧЕЗ Разпределение започва 43 инвестиционни проекта ЧЕЗ...
17.07.2017: ЧЕЗ Разпределение ще инвестира 1,5 млн. лв. в разгара на лятото...
07.07.2017: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) Дружеството уведомява...
04.07.2017: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) На 29.06.2017 г. в...
03.07.2017: Токът и парното поскъпнаха Природният газ поскъпва с 1.91%,...
29.06.2017: ЧЕЗ започва извънреден отчет заради новата цена на тока "ЧЕЗ...
28.06.2017: "Енерго-про" иска да купи бизнеса на конкурентната ЧЕЗ у нас...
26.06.2017: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) На проведено ОСА от...
23.06.2017: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) На проведено на...
05.06.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 750 пъти
[2016: 661, 2015: 732, 2014: 223, 2013: 446, 2012: 1 187, 2011: 629, ... ]