Кратък фирмен профил

ЧЕЗ Разпределение България АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк Бизнес Център
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130277958
Капитал (лв.): 1 928 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2019 
Предмет на дейност: Експлоатация на електроразделителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел доставка на потребителите, присъединени към тази мрежа, на територията на която извършва своята дейност, при наличието и поддържането на валидна лицензия за извършване на разпределителна дейност по определената територия, на територията, обхваната от разпределителната мрежа, дружеството осигурява: доставка и продажба на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към разпределителната мрежа, управление на разпределителната мрежа, поддържането на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, развитието на разпределителната мрежа в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия, други услуги за потребителите, дружеството не може да извършва друга дейност, освен тази, предмет на лицензиране по Закона за енергетиката и енергийната ефективност.
 


Новини

  стр. 1 / 83   стр.    
22.10.2019: ЕСО и трите електроразпределителни дружества са готови за...
07.10.2019: Общо 26 ученици в 11 и 12 клас, в дуалната форма на обучение,...
07.10.2019: ЧЕЗ ще запази българските си активи, ако властите блокират...
04.10.2019: КЕВР започва проверки на трите ЕРП-та за зимния сезон Със...
04.10.2019: КЗК започна проверка на сделката за активите на ЧЕЗ в...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
10.09.2019: Югоизточната част на столицата с по-сигурно...
30.08.2019: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение...
14.08.2019: ЧЕЗ Разпределние подобрява електрозахранването в Плевен ЧЕЗ...
31.07.2019: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 733 пъти
[2016: 1 644, 2015: 732, 2014: 223, 2013: 446, 2012: 1 187, 2011: 629, ... ]