Кратък фирмен профил

ЧЕЗ Разпределение България АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк Бизнес Център
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130277958
Капитал (лв.): 1 928 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2017 
Предмет на дейност: Експлоатация на електроразделителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел доставка на потребителите, присъединени към тази мрежа, на територията на която извършва своята дейност, при наличието и поддържането на валидна лицензия за извършване на разпределителна дейност по определената територия, на територията, обхваната от разпределителната мрежа, дружеството осигурява: доставка и продажба на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към разпределителната мрежа, управление на разпределителната мрежа, поддържането на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, развитието на разпределителната мрежа в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия, други услуги за потребителите, дружеството не може да извършва друга дейност, освен тази, предмет на лицензиране по Закона за енергетиката и енергийната ефективност.
 


Новини

  стр. 1 / 67   стр.    
05.06.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
01.06.2017: Токът за бита ще е с по-високи цени от юли Електрическата...
31.05.2017: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение...
22.05.2017: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) В БФБ-София АД са...
22.05.2017: "Електроразпределение Юг" е новото име на "EВН България...
22.05.2017: "ЧЕЗ Разпределение" ще инвестира над 30 млн. лв. в София "ЧЕЗ...
22.05.2017: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение...
18.05.2017: CEZ отся четирима кандидати за българския си...
16.05.2017: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) Във връзка с...
15.05.2017: ЧЕЗ ще вложи 1.6 млн. лв. в мрежата на Западна България "ЧЕЗ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 723 пъти
[2016: 634, 2015: 732, 2014: 223, 2013: 446, 2012: 1 187, 2011: 629, ... ]