Кратък фирмен профил

Електроразпределение Север АД - Варна


Контакти

Варна, 9009
бул. Владислав Варненчик, Варна тауърс Е, 258
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104518621
Капитал (лв.): 1 318 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.07.2023  Предстоящо - 26.07.2024 
Предмет на дейност: Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел доставка на потребителите, присъединени към тази мрежа на територията, на която извършва своята дейност, на територията, обхваната от разпределителната мрежа, дружеството осигурява доставка и продажба на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към разпределителната мрежа, управление на разпределителната мрежа, поддържането на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, развитието на разпределителната мрежа в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия, други услуги за потребление, дружеството развива дейността си на територията на областите, в които се намират електроразпределителните съоръжения, включени в баланса им. Дружеството се създава за срок равен на срока на лицензията за разпределение на електрическа енергия на съответната територия, която ще бъде получена от Държавната комисия за енергийно регулиране, ако след изтичане на срока по първоначалната лицензия Държавната комисия за енергийно регулиране поднови лицензията на дружеството, срокът на дейност се продължава
 


Новини

  стр. 1 / 39   стр.    
10.01.2023: Агенцията за държавна финансова инспекция констатира нарушения в...
19.04.2022: Близо 18 милиона лева инвестира ЕРП Север в...
24.03.2022: Компенсациите заради високите цени продължават до края на м,...
25.02.2022: Компенсират мрежовите оператори с около 221 млн. лева Според...
31.08.2021: Правят фотоволтаична централа в Страхилово Фотоволтаична...
20.07.2021: Електроразпределение Север инвестира 1,2 милиона евро в нови...
04.02.2021: КЕВР ще проверява трите ЕРП-та Комисията за енергийно и водно...
17.12.2020: ДАНС ще защитава повече обекти от електроразпределителната мрежа...
07.04.2020: Над 20 платформи за гнезда очакват щъркелите в Северна...
21.02.2020: 30 млн. лв. инвестира ЕРП Север в електроразпределителната мрежа...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 581 пъти
[2024: 769, ... ]