Кратък фирмен профил

АЕЦ Козлодуй ЕАД - Козлодуй


Контакти

Козлодуй, 3321
община Козлодуй
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106513772
Капитал (лв.): 236 165 260
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Произв. на електро- и топлинна енергия Пренос на топлинна енергия Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Използване на ядрената енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, която дейност се извършва на основание издадена от АЯР лицензия за експлоатация на ядрени съоръжения. Производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия, съгласно издадени от ДКЕВР лицензии, внос и износ на свежо и отработено ядрено гориво, инвестиционна дейност във връзка с дейността на дружеството, определена в предмета на дейност, строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, продажба на електроенергия на високо и средно напрежение и на топлинна енергия.
 


Новини

  стр. 1 / 227   стр.    
11.07.2018: Съоръжение за плазмено изгаряне влиза в експлоатация на...
25.06.2018: Енергийният холдинг пласира облигации за 400 млн....
20.06.2018: 416% повече ток е продала АЕЦ “Козлодуй” на борсата 416% повече...
19.06.2018: 416% повече ток е продала АЕЦ “Козлодуй” на борсата 416% повече...
18.06.2018: БЕХ ще емитира евроблигации В понеделник Българския енергиен...
06.06.2018: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) В БФБ-София АД са постъпили...
06.06.2018: Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор за...
01.06.2018: Завърши плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"...
25.05.2018: "Агромах" стартира ремонта на околовръстния път на Козлодуй На...
21.05.2018: БЕХ нае Citigroup и ПФБК за нова емисия облигации от поне 500...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 413 пъти
[2016: 694, 2015: 524, 2014: 339, 2013: 678, 2012: 1 593, 2011: 995, ... ]