Кратък фирмен профил

АЕЦ Козлодуй ЕАД - Козлодуй


Контакти

Козлодуй, 3321
община Козлодуй
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106513772
Капитал (лв.): 236 165 260
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Произв. на електро- и топлинна енергия Пренос на топлинна енергия Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Използване на ядрената енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, която дейност се извършва на основание издадена от АЯР лицензия за експлоатация на ядрени съоръжения. Производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия, съгласно издадени от ДКЕВР лицензии, внос и износ на свежо и отработено ядрено гориво, инвестиционна дейност във връзка с дейността на дружеството, определена в предмета на дейност, строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, продажба на електроенергия на високо и средно напрежение и на топлинна енергия.
 


Новини

  стр. 1 / 227   стр.    
17.09.2018: Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е в планов годишен ремонт На 15...
11.09.2018: България почти няма едър бизнес Само 17 български компании,...
16.08.2018: АЕЦ "Белене" поглъща още над един милион лева Отчелата наскоро...
15.08.2018: АЕЦ "Козлодуй" се качва на екоколи с "референции" Три...
08.08.2018: Държавните дружества в енергетиката задлъжняват към БЕХ...
02.08.2018: Докладът за „Белене“ вдигна с над 50% разходите за консултанти...
02.08.2018: Докладът за „Белене“ вдигна с над 50% разходите за консултанти...
25.07.2018: КЕВР променя правилата за търговия с ток Нормативната рамка на...
11.07.2018: Съоръжение за плазмено изгаряне влиза в експлоатация на...
25.06.2018: Енергийният холдинг пласира облигации за 400 млн....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 455 пъти
[2016: 736, 2015: 524, 2014: 339, 2013: 678, 2012: 1 593, 2011: 995, ... ]