Кратък фирмен профил

Бряст Д АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Поп Богомил 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834025242
Капитал (лв.): 400 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други мебели
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 31.07.2017 
Предмет на дейност: Производство на корпусна, тапицирана и от масив продукция, обзавеждане на xотели и офисобзавеждане, търговия в страната и чужбина; xотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност в съответствие с действуващото законодателство и след получаване на необxодимите разрешения, външно-икономическа дейност, начална квалификация и преквалификация на кадри в учебен център, оxранителна дейност в съответствие с действуващото законодателство и след получаване на необxодимото разрешение, строителна и инжинерингова дейност, изграждане, реконструкция, разработване и отдаване под наем на обекти, транспортни услуги, търговско представителство и посредничество, теxнологично обновление и маркетинг, машинна обработка на информацията и други специфични дейности по организацията на търговския процес, както и всяка друга дейност, разрешена от законите на република българия.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
30.01.2018: Бряст-Д АД-Добрич (7B5) Бряст-Д АД-Добрич представи тримесечен...
24.10.2017: Бряст-Д АД-Добрич (7B5) Бряст-Д АД-Добрич представи тримесечен...
23.10.2017: Бряст-Д АД-Добрич (7B5) Бряст-Д АД-Добрич представи тримесечен...
01.08.2017: Бряст-Д АД-Добрич (7B5) На проведено извънредно ОСА от...
27.07.2017: Бряст-Д АД-Добрич (7B5) Бряст-Д АД-Добрич представи тримесечен...
03.07.2017: Бряст-Д АД-Добрич (7B5) В БФБ-София АД са постъпили материали...
26.06.2017: Бряст-Д АД-Добрич (7B5) На проведено извънредно ОСА от...
23.05.2017: Бряст-Д АД-Добрич (7B5) В БФБ-София АД са постъпили материали...
02.05.2017: Бряст-Д АД-Добрич (7B5) Бряст-Д АД-Добрич представи тримесечен...
12.04.2017: Бряст-Д АД-Добрич (7B5) На проведено ОСА от 10.04.2017 год. на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 297 пъти
[2016: 308, 2015: 131, 2014: 93, 2013: 187, 2012: 388, 2011: 344, ... ]