Кратък фирмен профил

Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София


Контакти

София, 1172
бул. Г.М.Димитров 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103524525
Капитал (лв.): 82 200 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Член на GS1
Общи събрания: Последно - 22.06.2020 
Предмет на дейност: Закупуване на субстанции и лекарствени форми с цел производство и продажба на лекарствени средства в обработен или преработен вид (след получаване на разрешение), първично и вторично пакетиране на лекарствени форми (след получаване на разрешение), внос, износ, реекспорт и търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, промишлен и търговски мениджмънт, консултантска, маркетингова, посредническа, лизингова, лицензионна, предприемаческа, транспортно-спедиторска, научноизследователска и внедрителска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
30.07.2020: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
15.07.2020: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
13.07.2020: На "Българска фондова борса" АД отново има компания която струва...
24.06.2020: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH) На...
24.06.2020: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH) На...
17.06.2020: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
16.06.2020: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
16.06.2020: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
16.06.2020: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
16.06.2020: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 800 пъти
[2016: 1 574, 2015: 229, 2014: 111, 2013: 223, 2012: 451, 2011: 331, ... ]