Кратък фирмен профил

Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София


Контакти

София, 1172
бул. Г.М.Димитров 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103524525
Капитал (лв.): 64 300 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Член на GS1
Общи събрания: Последно - 18.12.2017  Предстоящо - 30.04.2018 
Предмет на дейност: Закупуване на субстанции и лекарствени форми с цел производство и продажба на лекарствени средства в обработен или преработен вид (след получаване на разрешение), първично и вторично пакетиране на лекарствени форми (след получаване на разрешение), внос, износ, реекспорт и търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, промишлен и търговски мениджмънт, консултантска, маркетингова, посредническа, лизингова, лицензионна, предприемаческа, транспортно-спедиторска, научноизследователска и внедрителска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
23.03.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH) В...
22.03.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH) В...
12.02.2018: КФН задължи застраховател да представи план за достигане на...
31.01.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
26.01.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH) В...
26.01.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH) На...
26.01.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
31.10.2017: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
10.10.2017: "Алкомет" и "Химимпорт" влязоха в топ 3 по ръст на пазарната...
25.08.2017: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 803 пъти
[2016: 577, 2015: 229, 2014: 111, 2013: 223, 2012: 451, 2011: 331, ... ]