Кратък фирмен профил

Овергаз Инк. АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Филип Кутев 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040845618
Капитал (лв.): 50 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.05.2010 
Предмет на дейност: Маркетинг, инженеринг, производство, предприемачество, посредничество и търговия, вкл. с горива и енергийни ресурси, инвестиции в общинските и градските инфраструктури, в т.ч. за газификация, топлофикация, електроснабдяване, водоснабдяване и др., лизинг, всякакви други дейности, които трябва да бъдат водени по търговски начин.
 


Новини

  стр. 1 / 89   стр.    
09.11.2022: Американската Linden ще ползва около 10% от капацитета на...
24.10.2022: Операторът на интерконектора с Гърция сключи договор за пренос...
04.10.2022: „Овергаз Инк.“ разширява търговията с газ от всякакви източници...
01.09.2022: Американската Linden Energy Ltd.В София подписа финалните...
11.07.2022: Lіndеn Еnеrgу уведоми КЗК, че иска 50% от...
17.05.2022: Овергаз и Albgaz ще намалят зависимостта от руски газ на...
25.01.2022: Съдът отмени отказа да се търси газ край Генерал Тошево, бил...
03.11.2021: "Овергаз Инк." с нов изпълнителен директор Светослав Иванов е...
17.09.2021: Пет фирми с лиценз за търговия с природен газ На закрито...
09.07.2021: Американска компания купува 50% от "Овергаз инк" Американската...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 415 пъти
[2016: 1 692, 2015: 286, 2014: 136, 2013: 273, 2012: 611, 2011: 659, ... ]