Кратък фирмен профил

Ему АД - Разбойна - Тщ


Контакти

Разбойна - Тщ, 7700
общ. Търговище
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 835013079
Капитал (лв.): 7 100 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.06.2019 
Предмет на дейност: Производство, преработка и реализация на промишлена, битова и селскостопанска продукция; търговия на дребно и едро с разрешените от закона стоки; комисионна и посредническа дейност; хотелиерство и ресторантъорство; електромонтажна и електроремонтна дейност; проектиране на всички видове строителна и монтажна дейност; развлекателни, забавни и увеселителни игри; транспортна дейност; авторемонтна дейност; ремонт на промишлена и битова техника; заложна къща; търговия с петролни продукти; външнотърговска дейност; маркетинг; мениджмънт; оказионна къща; продажба на стоки втора употреба; изкупуване и продажба на вторични суровини; предприемаческа строителна и строителномонтажна дейност, включително производство, ремонт и монтаж на стомано-решетъчни и стомано-бетонни стълбове; извършване на обучение и провеждане на изпити за присъждане на квалификационна група по електробезопасност, съгласно изискванията на „правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и електрически мрежи” /дв бр.34/2007 г./ и „правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 v”/дв.бр.21/2005 г./, пусково- накладъчни работи на ел. съоръжения, автоматики и защита към тях в страната и чужбина, телемеханизиране на обекти и въвеждане в информационни системи, високоволтови изпитания на ел. съоръжения, уреди и диелектични средства, при снабдяване с необходимите лицензи за съответните дейности, за които се изисква. тези дейности ще се развиват в рб и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
17.12.2009: Ему АД - Разбойна - Тщ свиква Извънредно общо събрание на...
07.10.2009: Ему АД - Разбойна - Тщ свиква Извънредно общо събрание на...
19.03.2009: Ему-Търговище АД - Търговище свиква Годишно общо събрание на...
16.05.2008: Съветът на директорите на "Е М У" - АД, Търговище, на основание...
28.08.2007: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.06.2007: Съветът на директорите на "ЕМУ" - АД, Търговище, на основание...
01.06.2007: Съветът на директорите на "ЕМУ" - АД, Търговище, на основание...
23.02.2007: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.05.2006: Съветът на директорите на "ЕМУ" - АД, Търговище, на основание...
11.11.2005: Съветът на директорите на "Ему" - АД, с. Разбойна, община...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 535 пъти
[2016: 841, 2015: 135, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 359, 2011: 276, ... ]