Кратък фирмен профил

Главпроект 2001 АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Александър Жендов 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130324233
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 28.04.2017 
Предмет на дейност: Проучвателна, проектантска, научно-приложна, консултантска и посредническа дейност, технико-икономически и технически експертизи, строителство, туристическа и търговска дейност в страната и в чужбина, всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството се учредява с изключителна цел участие в приватизацията на "Градоустройство - Главпроект" - ЕООД, София.
 

23.09.2010: Главпроект 2001 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
22.10.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
18.05.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.10.2000: Министерството на регионалното развитие и благоустройството на...
04.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 761 пъти
[2016: 419, 2015: 61, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 169, 2011: 13, ... ]