Кратък фирмен профил

Декотекс АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Хаджи Димитър 42, п.к. 181
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 829053852
Капитал (лв.): 15 041 610
 
 
 

Отрасъл: Производство на килими и килимени изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 04.06.2019 
Предмет на дейност: Текстилна и трикотажна промишленост, производство и търговия в страната и чужбина на вълнени и тип вълнени прежди и изделия от тяx, килими и килимени изделия, подови покрития, развойна и внедрителска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 34   стр.    
28.11.2019: Декотекс АД-Сливен (4DE) Декотекс АД-Сливен представи...
30.10.2019: Декотекс АД-Сливен (4DE) Декотекс АД-Сливен представи...
10.10.2019: Декотекс АД-Сливен (4DE) Декотекс АД-Сливен представи...
29.08.2019: Декотекс АД-Сливен (4DE) Декотекс АД-Сливен представи...
19.07.2019: Декотекс АД-Сливен (4DE) Декотекс АД-Сливен представи...
07.06.2019: Декотекс АД-Сливен (4DE) На проведено редовно ОСА от 04.06.2019...
30.05.2019: Декотекс АД-Сливен (4DE) Декотекс АД-Сливен представи...
07.05.2019: Декотекс АД-Сливен (4DE) Декотекс АД-Сливен публикува Годишен...
07.05.2019: Декотекс АД-Сливен (4DE) В БФБ АД са постъпили материали за...
07.05.2019: Декотекс АД-Сливен (4DE) Декотекс АД-Сливен публикува Годишен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 612 пъти
[2016: 1 037, 2015: 292, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 827, 2011: 736, ... ]