Кратък фирмен профил

СК-13 Печ АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Клокотница 29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 105514405
Капитал (лв.): 508 895
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Общи събрания: Последно - 21.06.2019  Предстоящо - 23.09.2020 
Предмет на дейност: Добив, производство и търговия на всички видове строителни и инертни материали, строителство на промишлени и граждански обекти и строителни и ремонтни услуги в страната и в чужбина, строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоражения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, хидротехническо строителство, инвеститорска, инжинерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, комплексни лабораторни изследвания на суровини и строителни материали, всякакви други сделки, незабранени от закона, дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, да отчуждава и се разпорежда по всякакъв начин с недвижими имоти и движими вещи, права върху търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и с други обекти на интелектуалната собственост в съответствие с действащото законодателство, дружеството може да създава клонове, да открива представителства в страната и чужбина, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
29.01.2013: Двама участника в търга за ремонта на част от бул....
17.01.2013: Втори опит за реконструкцията на трамвая по бул. "България" в...
30.04.2009: СК-13 Печ АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
30.04.2009: СК-13 Печ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
30.04.2009: СК-13 Печ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
05.09.2008: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.05.2008: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.09.2007: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 192,...
07.08.2007: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
20.03.2007: Съветът на директорите на "Печ" - АД, с. Гара Орешец, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 783 пъти
[2016: 435, 2015: 13, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 76, 2011: 54, ... ]