Кратък фирмен профил

Аркомат България ЕООД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
бул. 23 пехотен шипченски полк 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123164547
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически съоръжения за двигатели и за превозни средства, нeкласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Автомобилни и кабелни системи, производство, търговия, импорт, експорт, строителство, транспорт и спедиция (без поща и съобщения), всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.01.2017: Работодател на годината 2016 Агенцията по заетостта и...
19.01.2016: Два завода за автокомпоненти ще има край Димитровград В...
09.12.2015: Четирите нови проекта с общи инвестиции за 6.33 млн. лв. се...
09.10.2015: Турската "Аркомат" отваря нов завод в Карлово Tурската...
15.09.2015: Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции...
17.01.2014: Германски инвеститор открива нов завод в Плевен Поредната...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
30.09.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.01.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
28.02.2003: За инвестиция в най-голям социален аспект бе наградена компания...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 901 пъти
[2016: 264, 2015: 168, 2014: 42, 2013: 84, 2012: 197, 2011: 53, ... ]