Кратък фирмен профил

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ


Контакти

Ковачево-СЗ, 6260
община Раднево
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123531939
Капитал (лв.): 89 676 350
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.02.2009 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейниост в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестационна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върxу изобретения, търговски мерки и промишлени образци, ноу xау и други обекти на интелектуалната собственост, както и други обекти на интелетуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, а когато се изисква издаване на разрешение или лиценз, след получаване на разрешението или лиценза.
 


Новини

  стр. 1 / 85   стр.    
14.02.2020: Лошо управляван сектор Трусовете в енергийния сектор в България...
11.02.2020: Декларация на АОБР относно цената на електроенергията за...
07.02.2020: Бизнесът сезира ЕК за ТЕЦ-овете и държавната помощ От...
05.02.2020: Двойно повече електроенергия е внесена в страната през...
04.02.2020: Парламентът единодушно прие решение в защита на въглищните...
14.01.2020: В 25 големи производителя на ток ще има ремонтни дейности през...
06.01.2020: ТЕЦ "Марица-изток" 2 ще вложи 350 хил. лв., за да намали...
06.01.2020: ТЕЦ "Марица-изток" 2 ще вложи 350 хил. лв., за да намали...
12.12.2019: Онлайн поръчки тръгват от януари От 1 януари догодина...
11.12.2019: Енергийните експерти от САЩ с интерес и към ТЕЦ "Марица Изток...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 357 пъти
[2016: 1 218, 2015: 365, 2014: 274, 2013: 548, 2012: 1 085, 2011: 996, ... ]