Кратък фирмен профил

Еко енд сървисис АД - Своге


Контакти

Своге, 2260
ул. Староселска 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130339502
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговска дейност, комунални услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.03.2009: Еко енд сървисис АД - Своге свиква Годишно общо събрание на...
29.05.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.03.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.01.2006: Съветът на директорите на "Еко енд сървисис" - АД, Своге, на...
18.07.2003: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
15.04.2003: Община Своге на основание чл. 30 ЗПСК уведомява, че през периода...
14.02.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.02.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
16.04.2002: Съветът на директорите на "Радио Търговище Плюс" - АД, София, на...
27.11.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 572 пъти
[2016: 95, 2015: 26, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 116, 2011: 70, ... ]