Кратък фирмен профил

Катдис АД - София


Контакти

София, 1614
кв. Горна Баня ул. Николай Хрелков 2А 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040047310
Капитал (лв.): 175 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 25.06.2019 
Предмет на дейност: Проектиране и програмиране на системи, консултации и услуги по програмно осигуряване.
 

10.05.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.05.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
13.11.2001: Съветът на директорите на "Катдис" - АД, София, на основание чл....
11.09.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
01.08.2000: Съветът на директорите на "Катдис" - АД, София, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 019 пъти
[2016: 431, 2015: 58, 2014: 49, 2013: 98, 2012: 201, 2011: 91, ... ]