Кратък фирмен профил

Химимпорт АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000627519
Капитал (лв.): 239 646 267
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2018  Предстоящо - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всякакви други стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки собствено производство, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги
 


Новини

  стр. 1 / 337   стр.    
11.06.2019: Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) определи...
11.06.2019: Във връзка с решение на Национална комисия по корпоративно...
06.06.2019: Българско-испанско обединение най-вероятно ще вземе жп поръчка...
30.05.2019: Химимпорт АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
09.05.2019: "Летище София" отчете 12.6 млн. лв. печалба за изминалата...
03.05.2019: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София представи...
19.04.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
18.04.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
17.04.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
16.04.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 978 пъти
[2016: 1 963, 2015: 811, 2014: 458, 2013: 917, 2012: 2 159, 2011: 1 531, ... ]