Кратък фирмен профил

Химимпорт АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000627519
Капитал (лв.): 239 646 267
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всякакви други стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки собствено производство, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги
 


Новини

  стр. 1 / 336   стр.    
20.03.2019: Комисията за финансов надзор вписа последваща емисия акции в...
12.03.2019: ПОК "Съгласие" и ЗАД "Армеец" увеличиха дела си в ЦКБ Прякото...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.03.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
06.03.2019: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София представи...
13.02.2019: "Капман грийн енерджи" ще строи соларен парк в бившият завод...
01.02.2019: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София представи...
29.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
28.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
25.01.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 837 пъти
[2016: 1 822, 2015: 811, 2014: 458, 2013: 917, 2012: 2 159, 2011: 1 531, ... ]