Кратък фирмен профил

Химимпорт АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000627519
Капитал (лв.): 239 646 267
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2019  Предстоящо - 23.08.2019 
Предмет на дейност: Внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всякакви други стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки собствено производство, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги
 


Новини

  стр. 1 / 338   стр.    
08.08.2019: КФН допусна за търговия на БФБ акции и облигации на три...
01.08.2019: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София представи...
01.08.2019: В близките месеци край брега в северната част на варненската...
23.07.2019: Химимпорт се очаква да проведе своето редовно годишно общо...
22.07.2019: Химимпорт АД-София (6C4) В БФБ АД са постъпили материали за...
22.07.2019: Компания от групата на "Химимпорт" купува двата германски...
16.07.2019: "Химснаб България" ще развива проекти с инвестиции от нови акции...
12.07.2019: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София представи...
03.07.2019: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София публикува Годишен...
11.06.2019: Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) определи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 076 пъти
[2016: 2 061, 2015: 811, 2014: 458, 2013: 917, 2012: 2 159, 2011: 1 531, ... ]