Кратък фирмен профил

Химимпорт АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000627519
Капитал (лв.): 239 646 267
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.08.2019 
Предмет на дейност: Внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всякакви други стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки собствено производство, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги
 


Новини

  стр. 1 / 339   стр.    
16.09.2019: Печалбата на ЦКБ попълни резервите на банката Няма да има...
13.09.2019: Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за допускане до...
11.09.2019: VII. Във връзка с т. 15 от Правилата за изчисляване на индекс с...
11.09.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
11.09.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
02.09.2019: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София представи...
28.08.2019: "Слънце Стара Загора - Табак" планира да прави нов завод с...
28.08.2019: Акционерите на "Химимпорт" получават половината от печалбата...
27.08.2019: Химимпорт АД-София (6C4) На проведено на 23.08.2019 г. ОСА на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 324 пъти
[2016: 2 309, 2015: 811, 2014: 458, 2013: 917, 2012: 2 159, 2011: 1 531, ... ]