Кратък фирмен профил

АМЦ Метал ООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Ангел Кънчев 22
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121147289
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сечива за ръчна употреба и инструменти
Предмет на дейност: Производство на изделия, сечива и съоръжения за бита, строителството, селското стопанство и промишлеността, спедиторска, търговска и посредническа дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

04.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.06.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.11.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.11.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 305 пъти
[2016: 174, 2015: 11, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 61, 2011: 3, ... ]