Кратък фирмен профил

Многопрофилна болница за активно лечение-Силистра АД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
ул. Петър Мутафчиев 80
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118501906
Капитал (лв.): 6 668 140
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Общи събрания: Последно - 24.11.2020 
Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ, активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза, хронични неспецифични белодробни, кожни и венерически заболявания.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.01.2011: МБАЛ-Силистра АД - Силистра свиква Извънредно общо събрание на...
11.05.2010: МБАЛ-Силистра АД - Силистра свиква Годишно общо събрание на...
24.08.2009: МБАЛ-Силистра АД - Силистра свиква Извънредно общо събрание на...
15.04.2009: МБАЛ-Силистра АД - Силистра свиква Годишно общо събрание на...
14.11.2008: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.12.2007: Съветът на директорите на "Многопрофилна болница за активно...
05.10.2007: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.06.2007: Съветът на директорите на "Многопрофилна болница за активно...
23.05.2006: Съветът на директорите на "Многопрофилна болница за активно...
18.11.2005: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 687 пъти
[2016: 554, 2015: 92, 2014: 62, 2013: 124, 2012: 264, 2011: 176, ... ]